IAP

Institut Aplikované Psychologie

REFERENCE

… díky důsledné aplikaci Institutem vypracované metodiky jsme byli schopni dosáhnout velmi významných obchodních úspěchů. Například za posledních 18 měsíců došlo k nárůstu prodejů některých preparátů na dvojnásobek předchozích, již vcelku uspokojivých hodnot. více
MVDr. Radek Nedopil, MBA
BUM FHC II
Schering s.r.o., – člen koncernu
Hodnocexní tohoto vzdělávacího projektu bylo mimořádně pozitivní… V letošním roce byl na základě výborných zkušeností Institut pověřen zpracováním projektu proškolení přepážkových pracovníků a pokladníků… Celkově lze spolupráci s Institutem hodnotit jak po stránce odborné, tak po stránce organizační jako vynikající. více
Ing. Hana Špringlová
vedoucí personálního oddělení
Bank Austria
Creditanstalt
Hodnocení kurzů bylo velmi dobré, pozitivně byly hodnoceny nejen znalosti a zkušenosti, ale i přístup k posluchačům a v neposlední řadě organizační zajištění. Velmi jsme ocenili, že lektoři byli ochotni přizpůsobit program aktuálním potřebám a požadavkům účastníků. Vzhledem ke spokojenosti s profesionalitou služeb, poskytovaných IAP, jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci… více
Ing. Kamila Smolová
Human Resources Specialist
MOTOROLA

■ ZPĚT NA ROZCESTNÍK ■

tel./fax: +420 257 533 090, +420 603 868 878, e-mail: cap [at] iapnet.cz