IAP

Institut Aplikované Psychologie

PharmDr. PETR GERHARD

zpět
absolvent farmaceutické fakulty v Hradci Králové v oborech technologie LF a všeobecné farmacie (atestace: technologie léků a lékárenství)
1988–1992
praxe v oboru, vedoucí oddělení nemocniční lékárny
1992–1993
odborný reprezentant  farmaceutické společnosti Cilag AG
1993–1995
regionální manažer (vedení prodejního týmu)
1995–1999
manažerské pozice (business unit manager) Janssen-Cilag, farmaceutická divize společnosti Johnson and Johnson
1999–2001
Senior sales and training manager Janssen-Cilag
od 2001


 
manažer obchodní skupiny Galderma při společnosti PHC Praha
realizace rozvojových projektů ve farmaceutickém průmyslu
(CRM, e-detailing)
samostatné aktivity v oblasti školení a koučování prodejních týmů
Postgraduální studium, odborné kurzy a výcviky:
(název – zaměření, pořádající instituce + sídlo, místo konání)
1986
rigorózní zkoušky, farmaceutická fakulta Hradec Králové
1994
kurzy prodejních dovedností, IAP Praha
kurz efektivní komunikace, IAP Praha
1995
kurz prezentačních dovedností, CHT Londýn, M. Simonds
kurz vyjednávání, J. De Mora Budapešť
Principles of Regional Sales Management, CHT Londýn, M. Simonds
1995–1996
Rozvojový program Janssen-Cilag pro střední management, základy
marketingu a vedení prodejního týmu, E&D dep. Janssen-Cilag
Train the trainer – vzdělávací program pro manažery tréninků, CHT Londýn, M. Simonds
1995–1996
Základní kurz úspěšného jednání, Dále Carnegie, Praha (dvě vyznamenání)
1998
Kurz týmové spolupráce, Adventura Praha
1998–1999
Sales Management Academy, Mercuri International, Praha
1999
Performance management, SI training consultants SRN, U. Tack
2000
Základy marketingu
Odborný garant a lektor vzdělávacích projektů:
PRODEJNÍ DOVEDNOSTI
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
ŘÍZENÍ PRODEJNÍHO TÝMU
SYSTÉM PRÁCE SALES MANAŽERA
HODNOCENÍ A MOTIVACE
VEDENÍ PORAD
REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PLÁNOVÁNÍ
TIME MANAGEMENT
KOUČOVÁNÍ
Realizované projekty:
– uvedení na trh a prodejní podpora léků Cilest, Pevaryl, Prepulsid
– Sporanox, Rozex a Differine
– individuální hodnocení prodejních zástupců
– příprava EMS – elektronického reportovacího systému pro prodejní týmy
– příprava firemních tréninkových plánů
– technika regionálního managementu (sběr a analýza dat, individuální plánování)

JANSSEN-CILAG
SCHERING
PHC Praha

■ ZPĚT NA ROZCESTNÍK ■

tel./fax: +420 257 533 090, +420 603 868 878, e-mail: cap [at] iapnet.cz