IAP

Institut Aplikované Psychologie

ODBORNÉ KNOW-HOW

Spolupracující lektoři splňují kvalitativní standardy IAP; tj. kromě odborné způsobilosti a trenérských zkušeností jsou kompetentní pracovat se základními metodickými nástroji IAP:
■ výuka formou interaktivních workshopů
■ edukace a trénink pomocí výukových filmů VIDEO ARTS
■ metoda STRUKTOGRAMM®
Výukové filmy VIDEO ARTS Britská společnost VIDEO ARTS, působící od roku 1972 v oboru firemního vzdělávání, je autorem 200 výukových programů. Toto know-how je v současnosti využíváno ve více než 100.000 organizacích 50 zemí světa.
IAP vlastní licenci k užívání videoprogramů od roku 1996.
struktogram Biostrukturální analýza STRUKTOGRAMM® Metoda formou sebepoznání přináší přehledný nástroj k odhadu typu osobnosti (typologie osobnosti zákazníka, členů pracovních týmů). Její záživná a krátká forma je účastníky ceněna pro svou fundovanou biologickou koncepci, díky níž získávají nový náhled na projevy chování druhých lidí i na své vlastní motivy. V IAP je užívána jako entrée k vlastní autorské metodice VOLBA KOMUNIKAČNÍ A OBCHODNÍ (MOTIVAČNÍ) STRATEGIE dle typu zákazníka (spolupracovníka, podřízeného).
Autorem biostrukturální analýzy je profesor Dr. Paul MacLean, ředitel Národního institutu duševního zdraví v Marylandu, USA, specialista na výzkum mozku a fylogeneticky podmíněného chování. O aplikaci metody pro potřeby marketinku a managementu se zasloužil Dr. Bataillard, spolupracovník švýcarského Institutu pro podnikovou ekonomii.
IAP vlastní licenci k užívání této metody od r. 2001.

■ ZPĚT NA ROZCESTNÍK ■

tel./fax: +420 257 533 090, +420 603 868 878, e-mail: cap [at] iapnet.cz