IAP

Institut Aplikované Psychologie

PhDr. SOŇA PECHÁČKOVÁ

zpět
1984–1987
1987–1989
1989–1992
1994–2000
2000
mimořádné studium psychologie FF UK
studium pedagogiky a psychologie na PdF UP a FF UP Olomouc
magisterské studium psychologie FF UK
postgraduální studium psychologie FF UK
doktorát v oborech psychologie práce a sociální psychologie
– absolventka řady zahraničních seminářů a výcviků orientovaných na sociální komunikaci (Hamburský institut systemických studií – 2 roky; Centrum krátké rodinné terapie, Milwaukee; Institut pro aplikaci sociálních věd, Haarlem – tříletý výcvik pod záštitou
EATA – Evropské společnosti pro transakční analýzu)

– autorka knihy „Zpráva o systemické terapii“ – první původní české práce o novém přístupu
k sociálně-psychologické práci, vč. psychoterapie.

– aplikací systemického přístupu v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů je metoda KOUČOVÁNÍ a MEDIACE
Postgraduální studium, odborné kursy a výcviky:
(název – zaměření, pořádající instituce + sídlo, místo konání)
Výcvik v systemické terapii
1991–1992
Institut fuer systemische Studien, Hamburg
Institut pro systemickou zkušenost; Praha
Seminář Steve de Sharera
1992
Centrum krátké rodinné terapie, Milwaukee
ISZ; Praha
Kurz transakční analýzy
1992
drs. S. M. van Beekum, PTSTA, EATA
Institute for the aplication of social sciences, Haarlem; Praha
Výcvik v transakční analýze
1993–1995
drs. S. M. van Beekum, prezident IATA
Institute for the aplication of social sciences, Haarlem; Praha
Doktorandské studium FF UK
1994–2000
obor sociální psychologie a psychologie práce
Licenční výcvik trenérů SPV
1998–2000
Asociace trenérů SPV, FF UK, Praha
doc. S. Hermochová
Licenční výcvik metody STRUKTOGRAMM®
2001
IBSA Institut für Biostruktur-Analysen AG,
CH-6340 Baar
Systemický výcvik „Umění terapie“
2001–2003
Institut pro systemickou zkušenost; Praha
Semináře HPI (Hoganův osobnostní dotazník)
HDS (Hoganův rozvojový test)
Assessment systems; Praha
Publikační činnost:
odborná periodika:
Kontext – 1993, Konfrontace – 1993
monografie:
Zpráva o systemické terapii – 1993
(původně diplomová práce, vydaná v r. 1993 jako učebnice pro FF UK)
Členství v odborných společnostech:
Česká asociace psychologů práce a organizace
Českomoravská psychologická společnost
Česká asociace transakční analýzy

■ ZPĚT NA ROZCESTNÍK ■

tel./fax: +420 257 533 090, +420 603 868 878, e-mail: cap [at] iapnet.cz