IAP

Institut Aplikované Psychologie

SEMINÁŘE, TRÉNINKY, WORKSHOPY

Přehled realizovaných programů
■ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE
MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
■ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI
■ TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ
■ VYJEDNÁVÁNÍ
■ PREZENTACE
■ RÉTORIKA
■ FIREMNÍ KULTURA – VNITŘNÍ KLIENT
■ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A KONFLIKTŮ
■ SEBEPOJETÍ A PROFESIONÁLNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI
■ TRÉNINK LEKTORŮ
■ VEDENÍ WORKSHOPŮ
■ FOCUS GROUP
■ STRESS MANAGEMENT
■ JAK ŽÍT S PRACOVNĚ VYTÍŽENÝM PARTNEREM
■ TEAMBUILDING – OUTDOOROVÉ PROGRAMY
■ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
■ USER FRIENDLY SERVICE DESK – PROAKTIVNÍ IT TÝM
■ SALES MANAGEMENT REGIONU

■ ZPĚT NA ROZCESTNÍK ■

tel./fax: +420 257 533 090, +420 603 868 878, e-mail: cap [at] iapnet.cz